Εφαρμογές

Applications

Με συσσωρευμένη εμπειρία χρόνων στην ανάπτυξη εφαρμογών, αλλά και με την διαρκή ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και στις πλατφόρμες δημιουργίας software, η Λογισμική βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο της ανάπτυξης εφαρμογών, που συγκεντρώνουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  • Ενδελεχή ανάλυση του αντικειμένου
  • Προσεκτική σχεδίαση της εφαρμογής (code + data)
  • Εξαντλητική περίοδος δοκιμών και αποσφαλμάτωσης
  • Συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη μετά την εγκατάσταση
  • Ανατροφοδότηση εμπειριών, σχολίων και παρατηρήσεων από την πλευρά των πραγματικών χρηστών

Με πάνω από 20 χρόνια στον τομέα της ανάλυσης και της ανάπτυξης software, η Λογισμική έχει να παρουσιάσει ένα πλήρες δείγμα εφαρμογών, κατασκευασμένων για την επίλυση και των πιο συνθετων προβλημάτων.

Η εξέλιξη και η διαρκής επαφή μας με την τεχνολογική πρόοδο των λειτουργικών συστημάτων, των βάσεων δεδομένων, των δικτύων και των περιβαλλόντων ανάπτυξης εφαρμογών, καθιστά την Λογισμική έναν υπεύθυνο και ανταγωνιστικό κατασκευαστή λογισμικoύ.