Υπηρεσίες

Τόσο στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όσο και στον τομέα της οργάνωσης και λειτουργίας κρίσιμων για την επιχείρηση τμημάτων, όπως το λογιστήριο, το ταμείο, το τηλεφωνικό κέντρο κ.α., η Λογισμική βρίσκεται εδώ για να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, σε επιχειρήσεις με υψηλές απαιτήσεις.