ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Το σύστημα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ» είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα έκδοσης εισιτηρίων και διαχείρισης του Τμήματος Εισιτηρίων (Box Office).

Ειναι πολυχρηστική (multi user) εφαρμογή. Η ανάπτυξή του μπορεί να είναι δικτυακή σε δίκτυο τοπικό (LAN) ή ευρύ (WAN) ανεξαρτήτως αποστάσεων, με χρήση τηλεφωνικής ευθείας σύνδεσης ή διαδικτυακής. Η ενημέρωση του κεντρικού διακομιστή (file server) είναι αυτόματη (on line) και έτσι οι χρήστες εργάζονται με συνεχώς ενημερωμένα στοιχεία. Ως προς τον μηχανολογικό εξοπλισμό απαιτείται η ύπαρξη κεντρικού διακομιστή (server) εξοπλισμένου με σύστημα αυτόματης λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup) και πολλαπλών δίσκων (cluster- raid 5).

Ακόμη ενδείκνυνται οι θερμογραφικοί εκτυπωτές για λόγους ταχύτητας και καλής ποιότητας εκτύπωσης χωρίς να απορρίπτονται και οι κοινοί εκτυπωτές ακίδων. Το λειτουργικό σύστημα του δικτύου μπορεί να είναι Windows NT/2000/2003. Ο αριθμός, τέλος, των χρηστών είναι πρακτικά απεριόριστος. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει και τα τρία επίπεδα αναγκών του Τμήματος εισιτηρίων: - την διαχείριση του συστήματος (πχ. κατασκευή φόρμας εισιτηρίων, διαχείριση αρχείων χρηστών, αιθουσών κλπ) την οικονομική - λογιστική διαχείριση αλλά και την αξιοποίηση των παραγωμένων και διαθεσίμων στατιστικών στοιχείων.

Επίσης, με την κατάλληλη παραμετροποίηση, υποστηρίζεται η πώληση εισιτηρίων αυτόματα μέσω ιστοσελίδας.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μαζί με την συσσωρευμένη εμπειρία της Λογισμικής στο χώρο της έκδοσης εισιτηρίων και την πληθώρα εγκαταστάσεων σε όλα τα μεγάλα θέατρα της Ελλάδας, καθιστούν την εφαρμογή 'Εισιτήριο' μια μοναδική λύση για την μηχανογράφηση του boxoffice.