ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο είναι μια Web based εφαρμογή που σκοπό έχει την διαχείριση της αλληλογραφίας ενός οργανισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με την καταχώρηση τόσο των διαφόρων στοιχείων του εγγράφου όσο και τη σάρωση του (scanning) έτσι ώστε όταν αργότερα χρειαστεί η ανάγνωση του να είναι εύκολη η εύρεση του αλλά και η εκτύπωση του.

Είτε πρόκειται να λειτουργήσει στα γραφεία μια επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο χώρο είτε πρόκειται να ενώσει μέσω internet υποκαταστήματα ή υπηρεσίες σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του κόσμου το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο της Λογισμικής βασισμένο σε διαδικτυακή τεχνολογία θα ανταπεξέλθει ακόμα και στις πιο απαιτητικές ανάγκες σας.