ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Η εφαρμογή "Reserve" είναι ένα πολυχρηστικό σύστημα βάσης δεδομένων για την διαχείριση και διεκπεραίωση κρατήσεων σχολείων, συλλόγων και άλλων ομάδων ατόμων.

Η βάση δεδομένων που εγκαθίσταται σε έναν κεντρικό server είναι η MySQL και το πρόγραμμα-πελάτης για τα διάφορα τερματικά που κάνουν τις κρατήσεις, είναι γραμμένο σε Delphi 7.

Επίσης είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός προσαρμοσμένου web-server για την εμφάνιση αναφορών με στοιχεία κρατήσεων, από απλούς internet-browsers.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε το καλοκαίρι-φθινόπωρο του 2004 για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.