Περιγραφή

Για τον παραγωγό:

 • Υπόδειξη καταλλήλων συνεργατών για την μετάφραση των κειμένων
 • Υπόδειξη καταλλήλων συνεργατών για την παροχή, εγκατάσταση και λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού (προτζέκτορα, οθονών, splitter κλπ)
 • Παραμονή στο χώρο για τεχνική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας (πρόβες, εγκατάσταση) και των παραστάσεων ακόμη και αν ο χειρισμός δεν γίνει από την Λογισμική.
 • Παροχή ενός φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την προβολή των υπερτίτλων και ενός δεύτερου, εφεδρικού
 • Για τον χειριστή της εφαρμογής:

 • Εύκολη τροποποίηση γραμματοσειράς, μεγέθους και χρώματος τίτλων
 • Εύκολη μετακίνηση τίτλων με το ποντίκι για μικροδιορθώσεις διατηρώντας τον προτζέκτορα ακίνητο
 • Επεξεργασία του κειμένου των τίτλων οποιαδήποτε στιγμή μέσα από την ίδια την εφαρμογή
 • Αναζήτηση κειμένου
 • Προεπισκόπηση στην οθόνη του υπολογιστή των 5-10 επόμενων τίτλων σε οποιαδήποτε από τις καταχωρημένες γλώσσες καταργώντας έτσι την ανάγκη ύπαρξης εκτυπωμένων των τίτλων της παράστασης.
 • Για όλους:

 • Υποστήριξη όλων των γλωσσών
 • Ταυτόχρονη προβολή πολλών γλωσσών
 • Δυνατότητα αυτόματης καθυστέρησης (οριζομένου χρόνου σε miliseconds) στην προβολή του επόμενου τίτλου (blink) για υποσυνείδητη ενημέρωση αλλαγής του θεατή
 • Δεν χρειάζεται ειδικό hardware πέρα από έναν φορητό υπολογιστή στον οποίο θα είναι εγκατεστημένη.
 • Με την χρήση δεύτερης εξόδου VGA στην κάρτα γραφικών (χαρακτηριστικό των φορητών υπολογιστών), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα δεύτερης επιφάνειας εργασίας (desktop) των Windows για άνετο διαχωρισμό της οθόνης ελέγχου και της οθόνης προβολής.