Τεχνικές Πληροφορίες

Διακομιστές (Servers)

Η αποθήκευση των στοιχείων και η διαχείριση της βάσης δεδομένων για την πώληση εισιτηρίων από την Υπηρεσία Εισιτηρίων γίνεται στις εγκαταστάσεις της Λογισμικής. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με κλιματισμό και με αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS), οι διακομιστές (servers) της Λογισμικής εξυπηρετούν τις ανάγκες τόσο του διαδικτυακού τομέα, όσο και του τηλεφωνικού κέντρου και των απομεμακρυνσμένων ταμείων.

Διακομιστής Ιστοσελίδας - Web Server

Ο διακομιστής της ιστοσελίδας (web server) λόγω της φύσης των δεδομένων που διαχειρίζεται (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ), είναι επίσης στεγασμένος στις εγκαταστάσεις της Λογισμικής), ώστε να είναι συνεχώς υπό την επίβλεψη τής ίδιας της εταιρείας. Για την ασφάλεια (security) των δεδομένων κατά τις συναλλαγές με τον web server, χρησιμοποιείται κωδικοποιημένη επικοινωνία (μέσω secure socket layers - SSL), με κλειδί πιστοποιημένο από την Comodo Secure. Έτσι ο τελικός χρήστης και κάτοχος πιστωτικής κάρτας, μπορεί να είναι σίγουρος ότι μόνο η Λογισμική θα διαχειριστεί τα στοιχεία του και αυτά δεν θα διαρρεύσουν κατά την αποστολή.

Διασύνδεση Τερματικών - Ταμεία

Απομεμακρυσμένοι χώροι μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο της Λογισμικής, και να "τρέξουν" την εφαρμογή Εισιτήριο χρησιμοποιώντας είτε το Internet, είτε ειδική dial-up σύνδεση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η προσάρτηση οποιουδήποτε χώρου στο ευρύτερο δίκτυο της Υπηρεσίας Εισιτηρίων και η εγκατάσταση ενός ταμείου είναι πλέον μια απλή και γρήγορη διαδικασία.

Στοιχεία πωλήσεων/Στατιστικά στοιχεία

Εφόσον η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται κεντρικά από την εταιρεία μας, η παραγωγή όλων των λογιστικών στοιχείων των πωλήσεων, η πρόοδος των αγορών είτε από τα ταμεία, είτε από το τηλέφωνο και το διαδίκτυο, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή, είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμα από την Λογισμική.

Έτσι ο παραγωγός/οργανωτής μιας παράστασης, μπορεί να παρακολουθεί την κίνηση των ταμείων με ακρίβεια και αμεσότητα, και να καθορίζει κατά βούληση την πολιτική προβολής που θα ακολουθήσει.