Τρόποι Λειτουργίας

Η συνεργασία με την Υπηρεσία Εισιτηρίων μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Ο παραγωγός μπορεί να εμπιστευτεί εξ ολοκλήρου την έκδοση των εισιτηρίων στην εταιρεία μας, κερδίζοντας έτσι τα πλεονεκτήματα της πλήρως μηχανογραφημένης έκδοσης εισιτηρίων.

Είναι όμως εφικτό, η πώληση των εισιτηρίων να γίνεται μερικώς από την Υπηρεσία Εισιτηρίων (για παράδειγμα μόνο οι τηλεφωνικές πωλήσεις, ή οι πωλήσεις μέσω Internet).

Ακόμα η Λογισμική μπορεί να αναλάβει την στελέχωση των ταμείων με δικό της προσωπικό, έμπειρο και εκπαιδευμένο από αυτήν, είτε να αναλάβει την εκπαίδευση προσωπικού που θα προσλάβει ο παραγωγός.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας είναι σε θέση να βοηθήσει στον σχεδιασμό και την οργάνωση των πωλήσεων εισιτηρίων, στοχεύοντας πάντα στην μέγιστη αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του box-office και στην εξυπηρέτηση τόσο των οργανωτών τής παράστασης, όσο και του ίδιου του κοινού.