Συνήθεις ερωτήσεις (FAQ)

1. Η εφαρμογή 'Εισιτήριο' μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυα μεγάλης εμβέλειας (WAN);
2. Η έκδοση εισιτηρίων μπορεί να γίνει μέσω internet; Θα χρειαστεί επιπλέον υλικό, και ποιό;
3. Η εφαρμογή 'Εισιτήριο', μπορεί να διαχειριστει κρατήσεις για συλλόγους, ομάδες, σχολεία; Προβλέπεται εξόφληση μέσω τραπεζικών λογαρισμών;
4. Τι εκτυπωτές εισιτηρίων συνιστώνται για την εφαρμογή 'Εισιτήριο';
5. Τι αναφορές παράγει το 'Εισιτήριο'; Μπορεί να γίνει εξαγωγή των στοιχείων για τη διασύνδεση με άλλα προγράμματα (πχ Λογιστικής, φύλλα εργασίας κλπ);1. Η εφαρμογή 'Εισιτήριο' μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυα μεγάλης εμβέλειας (WAN);

Ναι. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των 'απομεμακρυσμένων τερματικών' (remote desktops) που υποστηρίζονται από τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000 Server, και Windows 2003 Server (καθώς και το Citrix Metaframe), είναι εφικτή η διασύνδεση στο δίκτυο της εφαρμογής 'Εισιτήριο' τερματικών που μπορούν να βρίσκονται σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο.

Η σύνδεση μπορεί να γίνεται μέσω τηλεφώνου (dial-up) ή μέσω internet.

2. Η έκδοση εισιτηρίων μπορεί να γίνει μέσω internet; Θα χρειαστεί επιπλέον υλικό, και ποιό;

Η εφαρμογή 'Εισιτήριο' υποστηρίζει εγγενώς την έκδοση εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου. Για να καταστεί αυτό εφικτό χρειάζεται βέβαια η αντίστοιχη υποδομή σε εξοπλισμό, δηλαδή η ύπαρξη ενός web-server ο οποίος θα φιλοξενεί την ιστοσελίδα, και ο οποίος θα βρίσκεται στο ίδιο τοπικό δίκτυο (LAN) με τον διακομιστή της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. Προφανώς για την παρουσία του web server στο διαδίκτυο, πρέπει το συγκεκριμένο LAN είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο συνεχώς μέσω κάποιας μισθωμένης γραμμής (leased line, DSL κτλ), άρα πρέπει να συνυπολογιστεί η διαδικασία εγκατάστασης του συγκεκριμένου εξοπλισμού του παροχέα σύνδεσης στο internet (router, modem κτλ).

Επίσης, για την δημιουργία ιστοσελίδας πρέπει να υπάρξει μια ειδική φάση της κατασκευής του εικαστικού μέρους και της διασύνδεσής του με την εφαρμογή 'Εισιτήριο'.

3. Η εφαρμογή 'Εισιτήριο', μπορεί να διαχειριστει κρατήσεις για συλλόγους, ομάδες, σχολεία; Προβλέπεται εξόφληση μέσω τραπεζικών λογαρισμών;

Η εφαρμογή στα βασικά της χαρακτηριστκά περιλαμβάνει ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο σύστημα κρατήσεων, με πλήρη τήρηση στοιχείων πελατολογίου, με δυνατότητες τροποποίησης, προσθήκης, αφαίρεσης θέσεων σε υπάρχουσες κρατήσεις, με άμεση μετατροπή μιας κράτησης σε πώληση και πολλά άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά.

Οι τρόποι πληρωμής και προπληρωμής των εισιτηρίων μιας κράτησης είναι δυναμικοι και περιλαμβάνουν εκτός από την τοις μετρητοίς πληρωμή, πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, εξόφληση μέσω τραπεζικής κατάθεσης, μέσω επιταγής κλπ.

4. Τι εκτυπωτές εισιτηρίων συνιστώνται για την εφαρμογή 'Εισιτήριο';

Η εφαρμογή συνεργάζεται όλα τα είδη των εκτυπωτών. Η Λογισμική συνιστά θερμογραφικούς εκτυπωτές για λόγους ταχύτητας εκτύπωσης, αντοχής στο χρόνο κτλ. Φυσικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και εκτυπωτές ακκίδων, μελάνης ή laser, αλλά η διεθνής πρακτική στην έκδοση μηχανογραφημένων εισιτηρίων είναι η χρήση θερμογραφικών εκτυπωτών. Εταιρείες όπως η BOCA, η SATO, η PRINTRONICS κα, παρέχουν μοντέλα που έχουν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα στην έκδοση εισιτηρίων.

Η επιλογή εκτυπωτή είναι καθοριστική, καθώς από την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται και το είδος του εντύπου που θα χρησιμοποιηθεί για εισιτήρια (πχ οι θερμογραφικοί εκτυπωτές τυπώνουν σε χαρτί με ειδική επίστρωση θερμογραφικού υλικού), κατά συνέπεια διαμορφώνονται αναλόγως και οι παραγγελίες στο τυπογραφείο για τα έντυπα των εισιτηρίων.

5. Τι αναφορές παράγει το 'Εισιτήριο'; Μπορεί να γίνει εξαγωγή των στοιχείων για τη διασύνδεση με άλλα προγράμματα (πχ Λογιστικής, φύλλα εργασίας κλπ);

Η εφαρμογή μας, με την πολυετή χρήση της από μεγάλα και μικρά θέατρα και την εμπειρία που η χρήση αυτή συνεπάγεται, παρέχει μια μεγάλη γκάμα εκτυπώσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται αναλύσεις πωλήσεων ανά χώρο έκδοσης, ανά παράσταση, ανα ταμία κλπ. Η ανάλυση μπορεί να γίνεται με ποικίλλους τρόπους για τακτικά ή μη χρονικά διαστήματα, με φίλτρα στις αναφορές όπως είδη εισιτηρίων, τρόπους πληρωμής, μέρες εβδομάδας και πολλά άλλα.

Όλες οι παραγώμενες εκτυπώσεις μπορούν να αποθηκευτούν σαν εξωτερικά αρχεία κειμένου (ASCII), και ως τέτοια να εισαγάγονται σε όλες τις εφαρμογές που προβλέπουν μια τέτοια εισαγωγή στοιχείων.