Επαίδευση χρηστών

Η εκπαίδευση των χρηστών (ταμιών και διοικητικων υπαλλήλων) στο πρόγραμμα εισιτήριο, είναι εύκολη και ευχάριστη, λόγω ακριβώς της προσεγμένης σχεδίασης της εφαρμογής, για την οποία έχει ειδικά προβλεφθεί η απλή -μα και ταυτόχρονα αποτελεσματική- χρήση.

Την βασική εκπαίδευση των χρηστών στο σύστημα, την αναλαμβάνει δωρεάν η Λογισμική και δεν διαρκεί πάνω από τρεις μέρες.

Για την πρακτική εξάσκηση των χρηστών της εφαρμογής, δημιουργείται στον server μια "δοκιμαστική" βάση δεδομένων, πάνω στα οποία οι χρήστες μπορούν να εξασκηθούν, σε όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες του προγράμματος.

Η εκπαίδευση των χρηστών, συνοδεύεται από ένα έντυπο εγχειρίδιο (manual) που περιγράφει αναλυτικά όλες τις λειτουργίες, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει και ενότητες με συνοπτικές διαδικασίες για την διεκπεραίωση των πιο βασικών λειτουργιών.