Χαρακτηριστικά

Επιγραμματικά οι λειτουργίες-δυνατότητες του συστήματος είναι:

 • Καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων.
 • Καταγραφή στοιχείων εγγράφου σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.
 • Ασφαλής αποθήκευση εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένο αντίγραφο).
 • Δημιουργία αναφορών-εκτυπώσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 • Δυνατότητα τήρησης πολλαπλών αριθμών πρωτοκόλλου
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης εγγράφων.
 • Προσθήκη ηλεκτρονικών σχόλιων από κάθε χρήστη ξεχωριστά.
 • Παρακολούθηση ροής εργασιών (καταγραφή ημερομηνίας και ώρας κοινοποιήσεων και αναγνώσεων των εγγράφων καθώς και ημερομηνίες απαντήσεων).
 • Ομάδες χρηστών (για κοινή προώθηση/ κοινοποίηση).
 • Υπενθύμιση Εκκρεμοτήτων.
 • Αναζήτηση με πολλαπλά κριτήρια.
 • Εύκολη εγκατάσταση του συστήματος σε απεριόριστες θέσεις καταχώρησης (απαραίτητη εγκατάσταση σαρωτή με αυτόματο τροφοδότη).
 • Αμεση εγκατάσταση του συστήματος σε απεριόριστες θέσεις ανάγνωσης.
 • Δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης χρήστη για νέα εισερχόμενα. (windows popup)
 • Δυνατότητα λειτουργίας της εφαρμογής στο διαδίκτυο για απομακρυσμένη διαχείριση των εγγράφων.
 • Online βοήθεια και έντυπο εγχειρίδιο χρήσης.